346,856,432

סה''כ מקרים

5,603,160

סה''כ מתים

276,585,343

סה''כ מחלימים

70,188

מקרים חדשים היום

115

מתים היום

95,821

חולים קריטיים

מעבר לנתוני אמת מהתפשטות הקורונה בעולם