554,235,283

סה''כ מקרים

6,361,141

סה''כ מתים

528,959,028

סה''כ מחלימים

243,116

מקרים חדשים היום

378

מתים היום

38,281

חולים קריטיים

מעבר לנתוני אמת מהתפשטות הקורונה בעולם